MELDING DOEN

Vermoeden wildlife crime, wat nu?

Het meldpunt van wildlife crime is bedoeld voor meldingen over in het wild levende dieren. Wil je iets melden over gehouden dieren (bijvoorbeeld huisdieren, productiedieren of circusdieren) neem dan contact op met 144 red een dier.

Wil je melding doen van een mogelijk geval van wildlife crime? Klik hier om naar het meldpunt te gaan waar je je melding door kan geven.

Let op! In geval van vermoedelijke vergiftiging – bijvoorbeeld meerdere dode dieren bij elkaar aangetroffen – dan graag (ook) de politie bellen i.v.m. gevaar voor de gezondheid voor mens en dier.

Tips bij het vermoeden van wildlife crime:

  • Niet aankomen!
  • Foto’s maken (deze kunnen toegevoegd worden bij de melding en mogelijk gebruikt worden als bewijs).
  • In geval van vermoeden uitgelegd vergiftigd aas de Politie (0900 8844) of 144 bellen i.v.m. gevaar voor gezondheid mens en huisdier.
  • In het geval van een dier dat nog leeft in een klem of val-> 144 bellen.
  • Melden via melden.wildlifecrime.nl.

Wat gebeurt er met jouw melding?
Met jouw melding kunnen we in kaart brengen waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens wordt een actieplan gemaakt worden om wildlife crime tegen te gaan. Jouw melding(en) zijn dus erg waardevol!

Meldingen komen terecht bij een opsporingsambtenaar in de buurt van de aangetroffen plek. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn.

Bij het doen van de melding worden enkele gegevens gevraagd. Deze gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden.

Waarom vragen we naar persoonlijke gegevens?

  • Om alle gegevens die bij het meldpunt binnenkomen goed te beveiligen is het nodig om een emailadres en wachtwoord aan te maken. Dit emailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan berichten over je eigen melding. Met dit emailadres en wachtwoord maak je je eigen meldpuntaccount aan. Handig, want dan kun je zelf ook altijd je eigen meldingen terugzien.
  • Er wordt ook gevraagd naar naam en contactgegevens. Dit is niet verplicht om in te vullen, maar wordt wel heel erg gewaardeerd. Soms heeft de opsporingsambtenaar extra informatie nodig over de melding en dan is het heel handig als de melder te bereiken is. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door handhavingsinstanties. Ze worden absoluut niet gebruikt voor andere doeleinden.
  • Soms is het bij vervolging van een eventuele dader noodzakelijk om de gegevens van de melder te vermelden in een proces verbaal. Indien dit bij jouw melding het geval is zul je worden benaderd door een opsporingsambtenaar.