Dode bruinvissen aangespoeld voor de kust van Poel Island en Warnemünde

Dit weekend zijn er twee dode bruinvissen gevonden. Zaterdagavond ontdekte een chauffeur van een plezierboot een zeezoogdier dat aan de oevers van het eiland Poel drijft. Een andere vondst werd gevonden op een populair strand.

De ambtenaren van de waterpolitie van Wismar ontdekten een dode bruinvis ongeveer één meter lang bij de gemelde vlek van Poel. Volgens de politie is het onduidelijk wat de dood van het dier heeft veroorzaakt. Het oceanografiemuseum in Stralsund heeft het karkas vervoerd en onderzocht op de doodsoorzaak.

De tweede vondst vond plaats op het strand in Warnemünde. Daar ontdekte de lezer het karkas in het zand op de vroege zondagochtend. Ook hier is de doodsoorzaak niet bekend en wordt er onderzoek naar gedaan.

Volgens het oceanografisch museum leven er slechts enkele honderden bruinvissen in de zuidwestelijke Oostzee. De dieren staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Hun grootste bedreiging is de mens. Steeds weer sterven bruinvissen aan visnetten, vervuiling van de zee en geluidshinder.