Voorbeelden

Door middel van verhalen en casestudy’s kan een beter inzicht worden verkregen in de complexiteit en de rampzalige gevolgen van in het wild levende dieren en bossen voorkomende criminaliteit.

We willen graag een aantal van deze verhalen met u delen, zodat u een beter beeld krijgt van wat we proberen te stoppen en hoe cruciaal uw steun is voor onze missie.

We hopen dat deze verhalen het belang zullen onderstrepen van de rol van burgers en overheidsfunctionarissen die deze misdaden anoniem aan de kaak stellen en ons of de relevante wetshandhavingsinstanties waar mogelijk zullen helpen om ze te voorkomen.

RHINO

Rhino’s waren ooit overvloedig in heel Afrika en Azië met een geschatte wereldbevolking van 500.000 in het begin van de twintigste eeuw. Ondanks conserveringsinspanningen neemt het stropen echter dramatisch toe, waardoor de resterende neushoorns steeds dichter bij uitsterven komen. De wereldbevolking daalde tot 70.000 in 1970 en tot slechts 29.000 in het wild in 2013 (met ongeveer 25.000 in Afrika en de rest in Azië).

In Zuid-Afrika, waar 83 procent van de Afrikaanse neushoorns en 73 procent van alle wilde neushoorns ter wereld voorkomt, was het aantal in 2017 gepocheerde neushoorns volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Water en Milieu Edna Molewa lager dan in 2016. In 2017 werden 1028 neushoorns gedood, vergeleken met 1054 in 2016, een daling van 26 dieren (2,5%). Geprezen om zijn status en zijn vermeende medicinale waarde, wordt de gemalen neushoorn verkocht in Azië, in het bijzonder Vietnam en China, als remedie voor alles tegen prijzen tot $100.000 per kilogram. Het stropen van neushoorns op het Afrikaanse continent neemt toe, hoewel de verliezen moeilijk in te schatten zijn omdat de neushoornmogendheden niet regelmatig stroperijstatistieken publiceren. Stropen vormt ook een ernstige bedreiging voor de kleinere neushoornpopulaties in Azië (India, Sumatra en Java).