Voorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeelden van wildlife crime die al eens zijn aangetroffen. Mocht je een verdachte situatie tegenkomen raak dan in geen geval het dier/aas aan. Hier staat wat je in het geval van een verdenking van wildlife crime kunt doen

 

 

Ook het vangen van zangvogels uit het wild gebeurt steeds vaker. Het vangen van wilde dieren om vervolgens als huisdier te houden of te verhandelen is illegaal. In Nederland mogen Europese vogels alleen gehouden worden wanneer ze zijn voorzien van een gesloten pootring. Om een boete te voorkomen worden in het wild gevangen vogels ook van een gesloten ring voorzien. Dikwijls gaat dit gepaard met ernstige verwondingen.